Wat we doen

Een collectief dat er toe doet

Als Parkinsonalliantie zijn we op veel fronten actief.

Belangrijke taken zijn:

  • organisaties en personen die actief zijn in de wereld van parkinson bij elkaar brengen;
  • stimuleren dat activiteiten op het gebied van genezen, preventie, zorg en kwaliteit van leven in lijn zijn met een breed gedragen en actueel meerjaren onderzoek en innovatie agenda;
  • zich hard maken voor voldoende (financiële) ondersteuning door fondsen en overheden van parkinsononderzoek (fundamenteel en toegepast) en voorlichting;
  • gevraagd en ongevraagd advies te geven aan branche- en koepelorganisaties, beleidsmakers en politici;
  • meer bewustzijn te creëren bij professionals (incl. kennisoverdracht) en het algemeen publiek over parkinson en de impact van de ziekte, zowel op de mensen en hun naasten die het betreft, als op de maatschappij;
  • zich te ontwikkelen tot een loket en het aanspreekpunt voor partijen in de buitenwereld die om wat voor reden dan ook contact zoeken met vertegenwoordigers uit het Parkinsonveld.

nav-line2-taupe-01

Parkinsonalliantie Nederland is een samenwerking tussen:

Logo-Parkinson_DIAP
Parkinsonnet
ParkinsonNL
DutchParkinsonScientists-1

© Parkinsonalliantie Nederland

Anbi_Logo