Wat we doen

Een collectief dat er toe doet

Als Parkinsonalliantie zijn we al op veel fronten actief.
Belangrijke onderwerpen zijn:

  • het opstellen en actueel houden van een onderzoek en innovatieagenda op het gebied van Parkinson(ismen);
  • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de preventie, behandeling en genezing van Parkinson(ismen);
  • het bevorderen van innovatie om verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige zorg aan hen te kunnen (blijven) leveren en bij voortduring te verbeteren;
  • het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met Parkinson(ismen);
  • het beperken van de sociale en maatschappelijke gevolgen van mensen met Parkinson(ismen) en hun naaste omgeving;
  • het bevorderen van goede informatievoorziening over Parkinson(ismen).

Er zijn vele vormen van verbinding en samenwerking denkbaar. Bijvoorbeeld die tussen wetenschap en praktijk. Ideeën die bij professionals en/of patiënten ontstaan kunnen vanuit wetenschap verder onderzocht worden. Vervolgens kunnen hiervoor weer studies en trials in de praktijk plaatsvinden. De vergaarde data kan vervolgens weer onderzocht worden en leiden tot bijvoorbeeld nieuwe behandelmethodes.

Onze taak is om partijen te verbinden zodat ze elkaar kunnen versterken. We houden de regie en sturen bewust op voorlichting, bewustwording en kennisoverdracht bij alle voor parkinson betrokken partijen. Op die manier vormen we een collectief dat met elkaar werkt aan oplossingen en een beter leven voor de mensen met parkinson en hun omgeving.

Parkinsonalliantie Nederland is een samenwerking tussen:

Parkinsonvereniging
Parkinsonnet

ParkinsonNL

Dutch Parkinson Scientists

© Parkinsonalliantie Nederland