Missie, visie doel

Missie: ‘Vanuit verbinding versnellen’

Voor de verbetering van de preventie, vroegdiagnostiek en behandeling van parkinson is het noodzakelijk dat  partijen duurzaam samenwerken vanuit het perspectief van de mensen met parkinson en het belang van de maatschappij.

Visie: ‘Heldere en doordachte regie is de basis voor impactvolle oplossingen’

We proeven de urgentie van de strijd tegen parkinson en beseffen dat er op diverse fronten nog veel te winnen valt. Met elkaar willen we borgen dat we ons met de juiste zaken en prioriteiten bezighouden en op effectieve en efficiënte wijze samenwerken. De rol van de alliantie is die van gedreven regisseur:

  • De Parkinsonalliantie is een platform voor kennisuitwisseling;
  • De alliantie signaleert, inspireert en stimuleert;
  • De alliantie is een aanspreekpunt;
  • De alliantie ondersteunt haar partners.

Doel: ‘Oorzaken en gevolgen van de ziekte van Parkinson uit de wereld helpen’    

De alliantie tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de preventie, behandeling en genezing van parkinson en het actueel houden van een onderzoeks- en innovatieagenda op het gebied van parkinson;
  • het bevorderen van innovatie om verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige zorg aan mensen met parkinson te kunnen (blijven) leveren en bij voortduring te verbeteren;
  • het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met parkinson;
  • het beperken van de sociale en maatschappelijke gevolgen van mensen met parkinson en hun naaste omgeving;
  • het bevorderen van goede informatievoorziening over de ziekte van Parkinson.
nav-line2-taupe-01

Parkinsonalliantie Nederland is een samenwerking tussen:

Logo-Parkinson_DIAP
Parkinsonnet
ParkinsonNL
DutchParkinsonScientists-1

© Parkinsonalliantie Nederland

Anbi_Logo