Agenda 2021

Agenda voor onderzoek en innovatie


Parkinsonalliantie heeft in november 2021 een breed door het veld gedragen Agenda voor onderzoek en innovatie uitgebracht. In deze Agenda worden doelen voorgesteld voor de korte (2030), middellange (2040) en lange termijn (2050). We willen parkinson voorkomen, het ziekteproces afremmen en we willen er alles aan doen om de kwaliteit van leven van mensen met parkinson of een parkinsonisme zo hoog mogelijk te houden. Er zijn veel oorzaken voor het ontstaan van parkinson, het ziekteproces is complex en de problemen van mensen met parkinson(ismen) zijn heel breed. Daarom is er veel wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie nodig. Dit vraagt niet alleen om veel, heel veel, geld maar ook om goede samenwerking tussen mensen met parkinson, zorgverleners en onderzoekers. We zijn daarom heel blij met ParkinsonNL, het fonds dat zich tot doel heeft gesteld om onderzoek en innovatie te steunen en hiervoor fondsen werft. Wilt u doneren voor onderzoek of innovatie? Dat kan via de website van ParkinsonNL.

Er zijn vele vormen van verbinding en samenwerking denkbaar. Bijvoorbeeld die tussen wetenschap en praktijk. Ideeën die bij professionals en/of patiënten ontstaan kunnen vanuit wetenschap verder onderzocht worden. Vervolgens kunnen hiervoor weer studies en trials in de praktijk plaatsvinden. De vergaarde data kan vervolgens weer onderzocht worden en leiden tot bijvoorbeeld nieuwe behandelmethodes.

Onze taak is om partijen te verbinden zodat ze elkaar kunnen versterken. We houden de regie en sturen bewust op voorlichting, bewustwording en kennisoverdracht bij alle voor parkinson betrokken partijen. Op die manier vormen we een collectief dat met elkaar werkt aan oplossingen en een beter leven voor de mensen met parkinson en hun omgeving.

Download hier de agenda voor onderzoek en innovatie.

Voor vragen neem contact op met info@parkinsonalliantie.nl

nav-line2-taupe-01

Parkinsonalliantie Nederland is een samenwerking tussen:

Logo-Parkinson_DIAP
Parkinsonnet
ParkinsonNL
DutchParkinsonScientists-1

© Parkinsonalliantie Nederland

Anbi_Logo