Wie we zijn

Elkaar versterken

 
Doelstelling:               

De alliantie heeft tot doel de oorzaken en gevolgen van de ziekte van Parkinson en parkinsonismen de wereld uit te helpen.
 
Beleidsplan:               

Als Parkinsonalliantie gaan we duurzame samenwerking tussen alle betrokken partijen op gang brengen en in goede banen leiden. We vertrekken vanuit een gedeelde en eenduidige visie. Onze onderzoeks- en innovatieagenda borgt dat we de juiste prioriteiten stellen en dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Onze heldere en eenduidige manier van werken zorgt er tevens voor dat alle partijen vanuit hun eigen kracht aan de slag gaan én elkaar versterken. Zo boeken we sneller resultaat. Wij slaan continu bruggen, bijvoorbeeld tussen praktijk en wetenschap. Mede hierdoor zijn we een krachtige spreekbuis richting overheid, zorgverzekeraars en andere voor parkinson relevante partijen.

Het volledige beleidsplan kunt u hier downloaden
 
Organisatie:                

De alliantie is ingericht als een samenwerkingsstichting, met een kern van actieve leden die het bestuur van de alliantie vormen en ondersteund door een coördinator en beperkt secretariaat (deeltijd). Het bestuur is samengesteld uit een onafhankelijk voorzitter en de vier voorzitters resp. directeur-bestuurder van de ‘stamvaders’ van de alliantie, ParkinsonNet, Parkinson Vereniging, ParkinsonNL als rechtsopvolger van SPN en Dutch Parkinson Scientists. 
 
Bestuurders:               

Jan van Zijl, voorzitter;
Bert Kuipers (ParkinsonNL; secretaris/penningmeester);
Wilma van de Berg (Dutch Parkinson Scientists);
Jan Lantink (Parkinson Vereniging);
Dirkjan Masman (SPN);
Marten Munneke (ParkinsonNet).
 
Beloningsbeleid:         

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. De in deeltijd werkzame medewerkers van het ondersteunend bureau worden vooralsnog extern ingehuurd.
 
Meer informatie:        

De Parkinson Alliantie Nederland is op 26 maart 2021 opgericht. Er is dus nog geen jaarverslag of jaarrekening beschikbaar.
 
 
Naam:                         

Parkinsonalliantie Nederland
 
RSIN nummer:

862431438
 
Contact:                     

Stationsplein 123
3818 LE Amersfoort
T 033 303 29 40
E info@parkinsonalliantie.nl
W www.parkinsonalliantie.nl

De Parkinsonalliantie Nederland is opgericht door de volgende partners:

ParkinsonNet 

een landelijk netwerk met ruim 3.400 zorgverleners gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met parkinson

parkinsonnet.nl

Parkinson Vereniging

voor mensen met parkinson, parkinsonismen en hun omgeving

parkinson-vereniging.nl

ParkinsonNL

het nieuwe fonds voor onderzoek, innovatie en voorlichting dat dit voorjaar wordt geïntroduceerd.

Meer info: info@parkinsonnederland.nl

Dutch Parkinson Scientists

De Nederlandse vereniging voor Parkinsononderzoekers

Meer info: www.dutchparkinsonscientists.nl

Ook onderdeel uitmaken van de alliantie?

Als alliantie willen we zoveel mogelijk relevante partijen aan ons binden. Samen gaan we het verschil maken. Wilt u weten of uw organisatie onderdeel kan uitmaken van de parkinsonalliantie neem dan contact op met ons.

Mail: info@parkinsonalliantie.nl
Telefoon: 06 – 49 36 91 49

Parkinsonalliantie Nederland is een samenwerking tussen:

Parkinsonvereniging
Parkinsonnet

ParkinsonNL

Dutch Parkinson Scientists

© Parkinsonalliantie Nederland