Wie we zijn

Elkaar versterken

 
Doelstelling:               

De alliantie heeft tot doel de oorzaken en gevolgen van de ziekte van Parkinson en parkinsonismen de wereld uit te helpen.
 
Beleidsplan:               

Als Parkinsonalliantie gaan we duurzame samenwerking tussen alle betrokken partijen op gang brengen en in goede banen leiden. We vertrekken vanuit een gedeelde en eenduidige visie. Onze onderzoeks- en innovatieagenda borgt dat we de juiste prioriteiten stellen en dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Onze heldere en eenduidige manier van werken zorgt er tevens voor dat alle partijen vanuit hun eigen kracht aan de slag gaan én elkaar versterken. Zo boeken we sneller resultaat. Wij slaan continu bruggen, bijvoorbeeld tussen praktijk en wetenschap. Mede hierdoor zijn we een krachtige spreekbuis richting overheid, zorgverzekeraars en andere voor parkinson relevante partijen.

Het meerjarenbeleidsplan 2022-2025 kunt u hier downloaden
 
Organisatie:                

De alliantie is ingericht als een samenwerkingsstichting, met een kern van actieve leden die het bestuur van de alliantie vormen en ondersteund door een coördinator en beperkt secretariaat (deeltijd). Het bestuur is samengesteld uit een onafhankelijk voorzitter en de vier voorzitters resp. directeur-bestuurder van de ‘stamvaders’ van de alliantie: ParkinsonNet, Parkinson Vereniging, ParkinsonNL en Dutch Parkinson Scientists. 

Bestuurders:               
Jan van Zijl, voorzitter;
Benoemd sinds : 26 maart 2021
Hoofdfunctie     : gepensioneerd
Nevenfuncties   :
Voorzitter World skills Netherlands / bezoldigd
Voorzitter Stichting Willem Dreeslezing / onbezoldigd
Aftredend          : 26 maart 2025 (einde eerste termijn)

Jan Lantink, vice voorzitter (Parkinson Vereniging);
Benoemd sinds : 26 maart 2021
Hoofdfunctie     : Eigenaar/ondernemer; Atlantink Interim Management BV / bezoldigd    Eigenaar/adviseur; Moya Consultancy / bezoldigd
Mede eigenaar/commissaris; Smart4All People BV / bezoldigd
Nevenfuncties   :
Voorzitter; Parkinson Vereniging / onbezoldigd
Voorzitter VvE Paviljoen Margriet /onbezoldigd
Aftredend          : 26 maart 2025 (einde eerste termijn)

Adse Jelles (ParkinsonNL; penningmeester)
Benoemd sinds : 1 januari 2022
Hoofdfunctie      : Directeur-bestuurder ParkinsonNL
Aftredend           : 1 januari 2026 (einde eerste termijn)


Wilma van de Berg (Dutch Parkinson Scientists);
Benoemd sinds : 26 maart 2021
Hoofdfunctie     : Universitair hoofddocent, senior neurowetenschapper / bezoldigd
Werkgever        : Amsterdam UMC, Vrije Universiteit.
Nevenfuncties   : Voorzitter; Dutch Parkinson Scientists / onbezoldigd
Aftredend          : 26 maart 2025 (einde eerste termijn)

Marten Munneke (ParkinsonNet);
Benoemd sinds : 26 maart 2021
Hoofdfunctie     : Voorzitter; stichting ParkinsonNet
Universitair Hoofddocent; Radboudumc
Hoofd Strategie & Innovatie; Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen, Radboudumc
Nevenfuncties    :
Lid Professional kamer Parkinson Advies Raad; Parkinson Vereniging / onbezoldigd
Aftredend           : 26 maart 2025 (einde eerste termijn)

Beloningsbeleid:         

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. De in deeltijd werkzame medewerkers van het ondersteunend bureau worden vooralsnog extern ingehuurd.
 
Meer informatie:        

De Parkinson Alliantie Nederland is op 26 maart 2021 opgericht. Het jaarverslag (inclusief jaarrekening) over het jaar 2021 is via deze link beschikbaar.
 
 
Naam:                         

Parkinsonalliantie Nederland
 
RSIN nummer:

862431438
 
Contact:                     

Stationsplein 123
3818 LE Amersfoort
T 033 303 29 40
E info@parkinsonalliantie.nl
W www.parkinsonalliantie.nl

De Parkinsonalliantie Nederland is opgericht door de volgende partners:

ParkinsonNet 

een landelijk netwerk met ruim 3.400 zorgverleners gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met parkinson

parkinsonnet.nl

Parkinson Vereniging

voor mensen met parkinson, parkinsonismen en hun omgeving

parkinson-vereniging.nl

ParkinsonNL

het nieuwe fonds voor onderzoek, innovatie en voorlichting dat dit voorjaar wordt geïntroduceerd.

Meer info: info@parkinson.nl

Dutch Parkinson Scientists

De Nederlandse vereniging voor Parkinsononderzoekers

Meer info: www.dutchparkinsonscientists.nl

Ook onderdeel uitmaken van de alliantie?

Als alliantie willen we zoveel mogelijk relevante partijen aan ons binden. Samen gaan we het verschil maken. Wilt u weten of uw organisatie onderdeel kan uitmaken van de parkinsonalliantie neem dan contact op met ons.

Mail: info@parkinsonalliantie.nl
Telefoon: 033 303 29 40

nav-line2-taupe-01

Parkinsonalliantie Nederland is een samenwerking tussen:

Logo-Parkinson_DIAP
Parkinsonnet
ParkinsonNL
DutchParkinsonScientists-1

© Parkinsonalliantie Nederland

Anbi_Logo